Logo VVBTD

 

40. Verrijdbare brugkraan voor montage van de Nablaliggers web

 

 

Het Deltaplan bestond uit de aanleg van alle afsluitingswerken in Zuidwest-Nederland, uitgevoerd door de Deltadienst. Er was een onderscheid naar primaire en secundaire afsluitingen. De primaire afsluitingen liggen in de monding van een zeearm en moeten een eventuele stormvloed keren. Het zijn: Stormvloedkering (1954-1958), Veerse Gatdam (1958-1961), Haringvlietdam (1956-1972), Brouwersdam (1963-1972), Stormvloedkering Oosterschelde (1967-1986)

Tegelijkertijd werden ook nog twee verkeersverbindingen aangelegd, die nauw met de totstandkoming van bovengenoemde werken te maken hadden, maar niet tot de Deltawerken gerekend worden: De Schelde Rijnverbinding, gedeeltelijk aangelegd door de Deltadienst en de Zeelandbrug, gebouwd in opdracht van de Provincie Zeeland. De watersnoodramp van 1953, was de aanleiding tot het uitvoeren van het Deltaplan. Hier hoorde ook de aanleg van de Haringvlietdam bij.

 foto: Verrijdbare brugkraan voor montage van de nablaliggers

 

Historieww
Voor de uitvoering van de Deltawerken was het Haringvliet een gebied waar de zee vrij in- en uitliep. Tot voorbij de Biesbosch was de invloed van de zee, met eb en vloed, merkbaar. Het zoute water van de zee vermengde zich landinwaarts met het zoete water van Rijn en Maas. Het was een brakwatergebied, wat één van de meest kenmerkende overgangen is van een natuurlijk estuarium. ( het natuurlijk overgangsgebied tussen de zee en de grote rivieren met getijdenwerking en de overgang van zout naar zoet).

Het was een uniek gebied. De werking van de getijden zorgde voor een dynamische omgeving. Grote delen land vielen elke dag tijdelijk droog, waardoor op de slikken en platen een rijk bodemleven was ontstaan. Met veel voedsel voor bepaalde soorten planten en dieren, die zich thuis voelen in zo'n specifiek overgangsgebied. Het vrij in- en uitstromen van de zee leverde meestal geen ernstige problemen op.

Behalve tijdens de ramp van 1953, toen een groot deel van Zuidwest-Nederland onder water kwam. Meer dan 800 mensen verdronken. Snel werd besloten tot de uitvoering van het Deltaplan. In 1970 is, als onderdeel van de Deltawerken, het Haringvliet afgesloten door de Haringvlietdam.

De Haringvlietsluizen hebben een dubbele functie, enerzijds beschermen ze het achterliggende land tegen water van zee. Anderzijds dienen ze als regelkraan voor de afvoer van het water van Rijn en Maas in zee. De schutsluis zorgt ervoor dat de scheepvaart zijn verbinding met de zee behoudt.

Omdat de Haringvlietsluizen bij vloed altijd worden gesloten is het brakwatergebied veranderd in een zoetwaterbron voor landbouw en drinkwatervoorziening. Een bijkomend voordeel van de bouw van de Haringvlietdam is dat Goeree-Overflakkee, dat toen nog een eiland was, een vaste verbinding met de rest van het land kreeg.

 42Het koppensnellen van de heipalen

foto: Afsluiting noordelijk sluitgat, kabelbaan in bedrijf. Betonblokken vallen met een interval van 3.1 - 3 sec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: Het koppensnellen van de heipalen

Terug naar overzicht

 

Logo VVBTD