Logo VVBTD

 

42 Dam in aanleg web

 

Over de sluizen rijden in 1999 dagelijks 13.000 motorvoertuigen. De natuurlijke samenhangen en geleidelijke overgangen in een gebied dat van oudsher een dynamisch en harmonieus geheel met de zee was, zijn nagenoeg verdwenen. Door de afsluiting van het Haringvliet hebben vooral natuur en landschap veel van hun oorspronkelijk karakter verloren.

De uitvoering
Haringvlietdam (1956-1971)
De Haringvlietdam is een primaire afsluitdam tussen Voorne en Goeree. Het sluit een berucht zeegat, het Goereese Gat, af van de Noordzee. Het belangrijkste onderdeel van de Haringvlietdam is het uitwaterings- of spuisluizencomplex. Deze Haringvlietsluizen zijn de hoofdkraan van Nederland. Het overgrote deel van de afvoer van het water uit de Rijn en de Maas naar de Noordzee gebeurt door dit gigantische bouwwerk.


foto: Dam in aanleg

Werkwijze43. de haringvlietdam

Eerst werden in een bouwput midden in het Haringvliet de uitwateringssluizen aangelegd. Daarna bleven er drie sluisgaten over: het middelste sluisgat Zuiderdiep (gedicht met steen), het zuidelijk sluitgat Noord-Pampus (gedicht met zand) en het noordelijk en tevens grootste sluitgat Rak van de Schelhoek. Deze laatste werd met behulp van een kabelbaan gedicht. In de dam kwam een schutsluis voor de scheepvaart.

foto: De Haringvlietdam

De aanleg van een rechthoekige ringdijk in een ondiep gedeelte van het Haringvliet waarin een grote, diepe bouwput werd uitgegraven was het staartsein voor de Haringvliet werken. De bouwput werd eind 1956 aanbesteed en in 1958 opgeleverd. Vervolgens bouwde aannemer NV NESTUM (NV Nederlandse Sluis- en Tunnelbouw Maatschappij) in de bouwput de betonnen uitwateringssluizen. In juni 1958 ving de bouw aan, die zeven jaar zou duren. Op 30 september 1968 werden de 34 schuiven van de uitwateringssluizen met een doorstroombreedte van bijna 1000 meter opengezet. Bij de officiële ingebruikname van de sluizen op 2 november 1970 drukte de toenmalige Minister van Verkeer en Waterstaat drs. J.A. Bakker op een knop in het centrale bedieningsgebouw, waardoor de sluizen definitief werden gesloten Sluitgaten Zuiderdiep en Noord-Pampus.

De sluiting van de twee relatief kleine sluisgaten Zuiderdiep en Noord-Pampus vond plaats tussen 1965 en 1968. Op 7 oktober 1965 werd de stenen dam door het Zuiderdiep gesloten. Het opspuiten van de zanddam door de Noord-Pampus begon op 2 oktober en was op 9 november 1968 voltooid.

Rak van Scheelhoek
Het Rak van Scheelhoek werd gesloten door middel van het stoten van betonblokken met behulp van een kabelbaan. Dit was de tweede keer dat deze methode bij de Deltawerken werd gebruikt. Er werd gebruik gemaakt van de kabelbaan die bij de afsluiting van de Grevelingen gebruikt was en die tussen 1965 en 1969 hersteld en verbeterd was. Tussen 2 maart en 1 mei 1970 vond het storten van de betonblokken plaats.

Terug naar overzicht

 

Logo VVBTD